• Vizualizácia kryštálu ľadu
  • Vizualizácia kryštálu ľadu
  • Vizualizácia kryštálu ľadu
  • Vizualizácia kryštálu ľadu
  • Vizualizácia kryštálu ľadu
  • Vizualizácia kryštálu ľadu
  • Vizualizácia kryštálu ľadu
  • Vizualizácia kryštálu ľadu
  • Vizualizácia kryštálu ľadu

Vizualizácia kryštálu ľadu

2011

Vizualizácia kryštalickej štruktúry ľadu – zjednodušený atomárny model kryštalickej štruktúry molekúl vody v pevnom skupenstve.