Podmienky používania

Vitajte na našich stránkach. Ak budete pokračovať v prezeraní a používať tieto webové stránky, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok používania, ktoré spolu s našimi zásadami ochrany súkromia a zrieknutia sa zodpovednosti riadia vzťahy majiteľa webových stránok s vami vo vzťahu k týmto webovým stránkam. Pojem „fractal studios“, „my“ alebo „nás“ odkazuje na majiteľa webových stránok, ktorým je Juraj Sálus a / alebo na spolupracovníkov vypísaných na stránke „O nás“. Pojem „vy“ alebo „vás“ odkazuje na užívateľa alebo návštevníka našich webových stránok. Používanie týchto webových stránok je predmetom nasledujúcich podmienok používania:

  • Obsah stránok tohto webu slúži len pre všeobecné informácie a použitie. To sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Ani my, ani žiadna tretia strana neposkytujeme žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť, včasnosť, výkon, kompletnosť alebo vhodnosť informácií a materiálov nájdených alebo ponúkaných na týchto stránkach pre akýkoľvek konkrétny účel. (Vy) Beriete na vedomie, že tieto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti či chyby a my výslovne vylučujeme zodpovednosť za prípadné nepresnosti či chyby v plnom rozsahu povolenom zákonom.
  • Používanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov na týchto webových stránkach je výhradne na vlastné nebezpečenstvo, za ktoré my nenesieme zodpovednosť. Záleží len na vašej vlastnej zodpovednosti zabezpečiť, aby všetky výrobky, služby alebo informácie dostupné prostredníctvom týchto webových stránok splnili vaše konkrétne požiadavky.
  • Tieto webové stránky obsahujú materiál, ktorý je vo vlastníctve alebo v licencii fractal studios. Tento materiál obsahuje, ale nie je obmedzený len na dizajn, rozvrhnutie, vzhľad a / alebo grafiku. Akákoľvek reprodukcia je zakázaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu „fractal studios“. Autorské práva majiteľa webu sú súčasťou týchto podmienok.
  • Všetky ochranné známky reprodukované na týchto stránkach, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo licencii fractal studios, sú nami uznané na týchto webových stránkach.
  • Neoprávnené používanie týchto webových stránok môže viesť k nároku na náhradu škody a / alebo môže byť považované za trestný čin.
  • Čas od času tento web môže tiež obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované pre vaše pohodlie poskytnúť vám ďalšie informácie. Neznamená to, že (my) sme schválili obsah spomínaných webových stránok. Nemáme žiadnu zodpovednosť za obsah spomínaných webových stránok.
  • (Vy) Nesmiete vytvoriť odkaz na tieto webové stránky z inej webovej stránky alebo dokumentu (okrem použitia dostupných nástrojov/odkazov na našej stránke) bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa tohto webu.
  • Vaše používanie týchto webových stránok a všetky spory vyplývajúce z takéhoto použitia týchto webových stránok podlieha platným zákonom Slovenskej republiky.

Ochrana súkromia

  • Nezbierame ani nezdieľame žiadne osobné informácie. Nespolupracujeme s tretími stranami ani neodovzdávame žiadne údaje alebo informácie tretím stranám.
  • Používame súbory ‚cookies‘ pre optimalizáciu a poskytovanie relevantných informácií pre Vás (nastavenie jazyka webových stránok a pod.).
  • Používame službu ‚Analytics‘ od firmy Google pre optimalizáciu našich webových stránok.

Zrieknutie sa zodpovednosti

  • Obsah týchto webových stránok slúži iba pre všeobecné informácie. Informácie sú poskytované od „fractal studios“, a aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, výslovne nezaručujeme, že ide o úplnosť, presnosť, spoľahlivosť, vhodnosť či dostupnosť vzľadom na webové stránky alebo informácie, produkty, služby, alebo súvisiace grafiky obsiahnuté na internetových stránkach pre akýkoľvek účel. Akékoľvek spoliehanie sa na takéto informácie, je preto brané výhradne na vlastnú zodpovednosť.
  • V žiadnom prípade neberieme na seba zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, vrátane / alebo bez obmedzenia, nepriame alebo následné straty, alebo škody, ani za stratu alebo škodu spôsobenú stratou dát alebo ziskov vzniknutých s / alebo v súvislosti s používaním týchto webových stránok.
  • Prostredníctvom týchto webových stránok máte možnosť dostať sa na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou „fractal studios“. Nemáme žiadnu kontrolu nad povahou, obsahom a dostupnosťou týchto stránok. Použitie všetkých odkazov nemusí nutne znamenať odporúčanie ani neschvaľuje názory vyjadrené na daných stránkach.
  • Robíme všetko pre to, aby boli webové stránky udržiavané a fungovali bezproblémovo / hladko. Avšak, „fractal studios“ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že webové stránky môžu byť dočasne nedostupné z dôvodu technických problémov, mimo našu kontrolu.