Juraj Sálus

Juraj Sálus

vizualizácie, virtuálna realita, 2D/3D grafika, animácie, digitálne prototypy

Juraj Sálus
Juraj Sálus

vizualizácie, virtuálna realita, 2D/3D grafika, animácie, digitálne prototypy

Andrej Vozárik

Andrej Vozárik

letecké zábery, postprodukcia, film, strih, 2D grafika

Andrej Vozárik
Andrej Vozárik

letecké zábery, postprodukcia, film, strih, 2D grafika