Juraj Sálus

Juraj Sálus

vizualizácie, virtuálna realita, 2D/3D grafika, animácie, digitálne prototypy

Juraj Sálus
Juraj Sálus

vizualizácie, virtuálna realita, 2D/3D grafika, animácie, digitálne prototypy

Bc. Matej Straka

Bc. Matej Straka

2D grafika, webstránky, design, programovanie web. aplikácií

Bc. Matej Straka
Bc. Matej Straka

2D grafika, webstránky, design, programovanie web. aplikácií